Chorągwie wracają do Malborka

Po wybuchu II wojny światowej o przechowywanych na Wawelu chorągwiach krzyżackich dowiedział się Adolf Hitler i polecił, by trafiły one do zamku w Marienburgu (Malborku), który to zamek wyrastał w Wielkoniemieckiej Rzeszy na centrum kultu tradycji dawnych Prus