Klęski Armii Czerwonej

22 czerwca 1941 r. III Rzesza zaatakowała swego dotychczasowego sojusznika: Związek Radziecki. Przez pierwsze miesiące walk wydawało się, że operacja „Barbarossa” zakończy się sukcesem hitlerowskich Niemiec