Ostateczna rozprawa z OUN-UPA

Oceniając operację „Wisła”, zgodzić się trzeba, że w jednym przypadku popełniono błąd. Łemków Rusinów ze środkowej i zachodniej Łemkowszczyzny nie należało przesiedlać, ale otoczyć opieką