Dirce chrześcijańska

Czy monumentalne dzieło Henryka Siemiradzkiego to jedynie przykład schyłku akademizmu w malarstwie europejskim?