Mitteleuropa par excellence

Pruski koncept polityczny zakładał dominację Cesarstwa Niemieckiego nad słowiańskim i bałtyckim sąsiedztwem, gospodarczą kolonizację i germanizację tych ziem