Legendarni herosi

Słysząc o bogatyrze lub witeziu zwanym Ilją Muromcem, myślimy o legendach rosyjskiego folkloru. Jednak Ilja i jemu podobni to bohaterowie eposów Rusi Kijowskiej oraz Wielkiego Nowogrodu. Czy opiewani herosi są ludowym wymysłem, czy mają historyczne pierwowzory?