Geneza I wojny światowej

100 lat temu umilkły działa na frontach I wojny światowej, krwawej łaźni, która zakończyła stuletnią epokę światowego porządku wyznaczonego przez kongres wiedeński. Nie było w dziejach ludzkości równie bezsensownego i absurdalnego konfliktu