Życie jak scenariusz filmu

Ingmar Bergman był pesymistą nieustannie poszukującym sensu życia i Boga.
Wyrażał to w swojej twórczości filmowej, która jest przepełniona spójną wizją człowieka 
i otaczającego go świata