Henryk II kontra Tomasz Becket

„Czy nikt nie uwolni mnie od tego kłopotliwego kapłana?” – krzyczał w zapamiętaniu król Henryk II Plantagenet. Towarzyszący mu rycerze zrozumieli słowa władcy jako ukryty rozkaz.