Władca piorunów

Nikola Tesla był geniuszem, który nigdy nie otrzymał Nagrody Nobla. A przecież bez jego wynalazków nie 
byłoby prądu przemiennego, turbin w elektrowniach wodnych, pilota do telewizora, robotów przemysłowych, 
a nawet radia czy telefonii komórkowej