Carski pobór

W październiku 1862 r. naczelnik rządu cywilnego Królestwa Polskiego ogłosił pobór do rosyjskiego wojska, aby zapobiec wybuchowi powstania na ziemiach polskich. Jego decyzja tylko przyspieszyła zbrojny zryw.