Główny ideolog Hitlera

Pod koniec marca 1941 r. Niemcy usłyszeli w radiu Alfreda Rosenberga, który mówił o Żydach
w taki sposób, że każdy musiał wychwycić mordercze akcenty pobrzmiewające w jego słowach