Jak Włodzimierz wiarę wybierał

(„Powieść lat minionych”, ruski latopis z początku XII w.)