O carze Polaku, o przeorze i pijaku

W drodze na Kresy