Kraina hospodarów

Jagiellonowie liczyli, że Mołdawia będzie ich bastionem oporu przeciwko Turcji. Jan III Sobieski miał nadzieję, że osadzi na jej tronie swojego syna. Jednak o kontrolę nad tą ziemią Rzeczpospolita musiała rywalizować z Węgrami i Turkami