Przedsiębiorcy w średniowiecznym mieście

Mimo zobowiązań feudalnych, regulacji cechowych, prerogatyw władców i nakazów kościelnych, XIII-wieczny zachodnioeuropejski człowiek interesu mógł zdobyć prawdziwą fortunę. Przede wszystkim dwiema drogami: przez handel suknem oraz bankowość