Wyparty anschluss

Wprawdzie „polityka historyczna” jest pojęciem dość nowym, lecz służy do nazwania praktyki starszej niż piramidy. Nawet nasze poglądy na Ryszarda III pochodzą z polityki historycznej Tudorów, realizowanej przez sztuki Szekspira