Upiory sowieckiego wychowania

Paweł Korczagin i Pawka Morozow to postacie, które stalinowska propaganda przekuła w metryczne wzorce sowieckiej młodzieży. Pierwszy budował komunizm, aż stał się kaleką. Drugi zadenuncjował ojca i zginął śmiercią donosiciela