Fatum Zygmunta Augusta

Zygmunt August nie miał szczęścia do kobiet, ale przede wszystkim bezskutecznie starał się spłodzić swego następcę. Walka ze złośliwym losem była podłożem do stworzenia tragicznej postaci władcy najpotężniejszego państwa renesansowej Europy