Nasza wojna. Tom II: narody 1917–1923

Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny
W.A.B.