Czarny orzeł w barłogu

Upadek Rzeszy zaczął się na długo przed I wojną światową – od upadku niemieckich elit, co przejawiało się choćby w skandalach obyczajowych na dworze kaisera