Wojna hybrydowa podporucznika Palucha

Powstanie wielkopolskie zakończyłoby się wielkim fiaskiem, gdyby nie grupa wojskowych skonfliktowanych z jego politycznymi przywódcami