Farmaceuta z Auschwitz

Victor Capesius, z wykształcenia farmaceuta, był głównym aptekarzem w Auschwitz. Z obojętnością przeprowadzał selekcję nowo przybyłych więźniów i odmawiał wydawania chorym potrzebnych im leków. 
Po wojnie i procesie odbył jedynie niewielką cześć wyroku...