Sto lat pod opieką świętej Barbary

Po II wojnie światowej mieliśmy bardzo duży udział przy tworzeniu wielu politechnik: Krakowskiej, Częstochowskiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, a nawet pomagaliśmy przy ponownym uruchomieniu Politechniki Warszawskiej 
– JM Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

Rozmawia Paweł Łepkowski