Po katastrofie

Zaledwie kilka godzin po wybuchu reaktora czarnobylskiej elektrowni 26 kwietnia 1986 r. rozpoczęto intensywną mobilizację wojskową 
we wszystkich republikach Związku Radzieckiego