Długi taniec za kurtyną

Grzegorz Szymanik, Julia Wizowska
Czarne