Symbole uczelni i insygnia władzy

Oryginalne godło, znak graficzny i barwy AGH odwołują się zarówno do narodowego, jak i regionalnego dziedzictwa, wyróżniają Akademię na tle innych szkół wyższych, pomagają też budować jej prestiż jako nowoczesnej uczelni kultywującej tradycje i dumnej ze swej historii