Wojny Justyniana

Gdy Justynian w 527 roku obejmował tron, na siły zbrojne cesarstwa wschodniorzymskiego składało się pięć mobilnych armii polowych oraz wielka liczba mniejszych regionalnych formacji rozmieszczonych wzdłuż granic imperium