Marsz śmierci

Obóz w Sachsenhausen został wyzwolony 22 kwietnia 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej oraz 2. Warszawskiej Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. W obozie zastali jedynie chorych i najbardziej wycieńczonych więźniów, bo większość parę dni wcześniej SS-mani popędzili na północ