Akcja Braun

W grudniu 1943 r. polskie podziemie wydało wyrok śmierci na niebezpiecznego hitlerowskiego urzędnika Emila Brauna. Akcja przeprowadzona przez oddział „Agat” była perfekcyjna – trwała niecałą minutę, nie było strat własnych, a rezultat był dużo lepszy niż zakładano