Zakłamana historia ucieczki Józefa Światły

5 grudnia 1953 r. towarzysz Józef Światło nagle znikł. W Warszawie, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, nikt tego nie rozumiał i nikt tego nie potrafił wyjaśnić