Jałtańska zdrada

Na początku lutego 1945 r. w radzieckiej Jałcie dokonał się ostatni rozbiór Polski. Decyzją Wielkiej Trójki, ale de facto za osobistym przyzwoleniem prezydenta Franklina D. Roosevelta, Polska stała się krajem wasalnym Związku Radzieckiego. Warto o tym pamiętać w 30. rocznicę wyborów do sejmu kontraktowego