Przedmurze chrześcijaństwa

Państwo polskie od dawna, niemal od momentu przyjęcia chrztu, musiało odgrywać rolę, do której nie pretendowało, ale którą narzuciła jej sama geopolityka: antemurale christianitatis – przedmurza chrześcijaństwa