Mennice książęce i królewskie

Bicie własnej monety przez władcę świadczyło o jego potędze i zamożności, nie dziwi więc, że już pierwsi Piastowie zadbali o posiadanie mennic. Ale do „złotego” droga była jeszcze daleka