100-lecie polskiego złotego

W tym roku Narodowy Bank Polski  obchodzi 100-lecie naszej waluty. Sejm odrodzonej Polski w 1919 r.  zdecydował, że złoty będzie naszym narodowym pieniądzem. Emitentem miał być tworzony Bank Polski SA. Tradycje przedwojennego Banku Polskiego SA kontynuuje dziś Narodowy Bank Polski. Podstawowy cel banku to dbanie o stabilny poziom cen. Bank centralny wspiera również politykę gospodarczą rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.