Wojna w kanałach

Zejścia do kanału bali się wszyscy. Polacy nie mieli wyboru, znaleźli więc w sobie odwagę. Niemcy nie odważyli się na to nigdy. Wieszali granaty przy włazach lub wrzucali je do środka