Zostały tylko kamienie. Akcja „Wisła”: wygnanie i powroty

Krzysztof Potaczała
Prószyński i S-ka