Pokój w Domu Bożym

Idea Rozejmu Bożego wprowadzała dwa kluczowe elementy w kulturze średniowiecznej Europy. Z jednej strony narzucała „powstrzymanie się od wojny” w „świętym czasie”, aby umocnić wiarę rycerstwa. Z drugiej, tworzyła instrumenty umożliwiające walkę z tymi, którzy ośmielą się pogwałcić czas pokoju. W taki sposób powstawały zakony rycerskie