Oblężone miasto

Władysław Sikorski obiecał, że po wojnie Grodno zostanie odznaczone Orderem Virtuti Militari za bohaterską obronę przed bolszewikami we wrześniu 1939 r. Naczelny Wódz nie zdążył spełnić tej obietnicy, a komuniści zadbali po wojnie, by ten epizod wymazać z pamięci Polaków