Tajemnice 17 września

Wiele wskazuje, że nasze dowództwo spodziewało się sowieckiej inwazji i dostosowywało swoje plany do spływających na bieżąco meldunków wywiadowczych. Ale byli też dowódcy nastawieni na kolaborację z Moskwą