Wrzesień wstydu

Wszystko wskazuje, że jeszcze przed wybuchem wojny istniał plan ewakuacji najważniejszych instytucji państwa polskiego. To kładzie cień na ludziach, którzy
mieli bronić ojczyzny