Wahanie Chamberlaina

Pomimo zawartego między Polską a Wielką Brytanią traktatu sojuszniczego władze Zjednoczonego Królestwa potrzebowały aż trzech dni, by wypowiedzieć hitlerowskim Niemcom wojnę. Dlaczego?