Amerykański Midas

Wojna secesyjna, poza swoim tragicznym aspektem społecznym, stanowiła silny impuls rozwoju gospodarki ze względu na konieczność odbudowy kraju. To w tym okresie powstały wielkie fortuny Ameryki, w tym największa − zbudowana przez Johna D. Rockefellera