Dobra królowa

Zbudowała własny, otwarty na zmiany kulturowe wizerunek dobrej monarchini.