Wspólnicy wielkiej zdrady

Rzeczpospolita sarmacka budzi u współczesnych Polaków skrajne emocje...