Demokracja szlachecka – wielkość zapomniana

Pierwsza Rzeczpospolita była państwem unikalnym na skalę światową. Wielką, wspaniałą unią trzech narodów, prawdziwą demokracją i ostoją wolności religijnej. Mimo to w naszej historiografii ciągle przedstawia się ją w negatywnym świetle