Lisowczycy, krwawi elearzy

Budzili strach, a zarazem podziw w całej Europie. Uważano ich za pomiot Lucyfera, ponieważ byli bezlitośni i niezwykle brutalni. Jednocześnie mało która formacja wojskowa w XVII w. była tak skuteczna w boju. Stanowili grupę świetnie wyszkolonych najemników, których żywiła wojna.