Śmierć przychodzi przy kolacji

Historia trucicieli sięga niepamiętnych czasów. Ludzie zbierający zioła zorientowali się, że można nimi leczyć, a także zabijać. Z tego powodu na przestrzeni stuleci zawody zielarza, medyka i truciciela były niemal tożsame. Skuteczne użycie trucizny nieraz zmieniało bieg historii