Czarna książeczka UB

Dzisiaj, po latach, nikt nie ma wątpliwości, że proces stalinowskich oprawców w 1957 r. i rzekoma, kryjąca się za nim, destalinizacja były jedynie fikcją, zabiegiem propagandowym.