Wielka kariera i upadek Stanisława Augusta Poniatowskiego

Żaden polski monarcha nie budzi tak silnych kontrowersji i emocji, jak Stanisław August Poniatowski. Jedni widzą w nim światłego reformatora i Europejczyka wielkiego formatu, inni jedynie karierowicza i zdrajcę. Tymczasem prawda, jak zwykle, leży gdzieś pośrodku.